Czym właściwie jest turystyka?

image W literaturze można spotkać wiele definicji słowa „turystyka”, które pochodzi z języka francuskiego: tour, oznaczającego wycieczkę, podróż, kończącą się powrotem do miejsca, z którego nastąpił wyjazd. W XVII wieku jako turystów uznawano arystokratyczną młodzież angielską, która po ukończeniu szkoły średniej wyjeżdżała głównie do Włoch po to, aby kontynuować naukę. Polskie Wydawnictwo Naukowe definiuje to pojęcie jako zorganizowane wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, niezwiązane z pracą zawodową i zmianą miejsca zamieszkania, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Z kolei Instytut Turystyki pojęcie „turystyka” definiuje jako ogół działań ludzi podróżujących i przebywających dla wypoczynku, w interesach lub innych celach przez okres nie przekraczający jednego roku bez przerwy, w miejscach, które znajdują się poza ich zwykłym otoczeniem. Należy podkreślić, że pojęcie to nie jest ograniczone tylko do rynku wakacyjnego. Najprościej ujmując turystyka to wszelkie podróżowanie dla przyjemności, pieszo lub określonymi środkami lokomocji, w celach poznawczych, rekreacyjnych czy krajoznawczych.

Comments are closed.