Stan techniczny roweru przed wyprawą

Jeśli udajemy się na rowerze w dłuższą trasę niezbędne jest zdecydowanie się na wykonanie dokładnego przeglądu roweru pod względem jego stanu technicznego. Ma to bardzo duże znaczenie przed wszystkim ze względu na bezpieczeństwo podróżowania na rowerze. Jednocześnie wykrycie różnych usterek oraz ich usunięcie pozwala również zmniejszyć ryzyko, że niezbędne będzie przerywanie podróży na rowerze w celu naprawienia roweru. Oczywiście przy decydowaniu się na dłuższa trasę rowerową, zwłaszcza poza większym miastem, warto jest również zabrać ze sobą, choćby podstawowy zestaw narzędzi. Pozwala on w razie konieczności wykonać naprawę drobnej usterki, co pozwala na kontynuowanie jazdy na rowerze. Stan techniczny roweru trzeba również w polskich warunkach sprawdzać, szczególnie po okresie zimowym. W owym czasie bardzo często zdarza się, że rower jest przechowywany w warunkach, które mogą prowadzić do występowania w rowerze, choćby uszkodzeń farby, które powinny być usunięte. Jednocześnie rower, co jakiś czas trzeba malować nową farbą czy pokrywać warstwami ochronnymi.

Comments are closed.