Turystyka kwalifikowana

Czym właściwie jest? Pod pojęciem „turystyka kwalifikowana” kryje się zbiór różnych rodzajów uprawiania turystyki, do których należy: piesza – nizinna i górska, wodna – kajakowa, motorowodna, żeglarska i podwodna, narciarska, kolarska, motorowa, jeździecka, przygodowa, speleologiczna ( jaskiniowa). Uprawianie tej formy turystyki wymaga przygotowania nie tylko fizycznego, ale i psychicznego. Turysta powinien także wykazać się umiejętnością odpowiedniego zachowania w środowisku naturalnym i obiektach turystycznych. Nie bez znaczenia są także uprawnienia dotyczące posługiwania się sprzętem turystycznym, na przykład żaglówką czy sprzętem do nurkowania. Dlatego też turystów uprawiających taką formę turystyki określa się mianem turysty kwalifikowanego. Turystykę tą można uprawiać zarówno indywidualnie jak i zespołowo. Głównym celem uprawiania turystyki kwalifikowanej jest przede wszystkim wypoczynek, rekreacja, doskonalenie sprawności i wydolności, zdrowia połączone z poznawaniem danego kraju.

Comments are closed.