Czym jest atrakcyjność turystyczna?

image Atrakcyjność jest bardzo ważnym aspektem turystyki danego kraju. Czym właściwie jest atrakcyjność turystyczna? Są to wszystkie cechy, które wzbudzają zainteresowanie turystów danym regionem, obszarem czy pojedynczym obiektem. Można wyróżnić wiele czynników, które decydują o atrakcyjności turystycznej. Można do nich zaliczyć: walory turystyczne przyrodnicze i kulturowe, dostępność komunikacyjną, zagospodarowanie turystyczne. Istotne znaczenie ma także życzliwa postawa gospodarzy i mieszkańców danej wsi, regionu czy kraju. Walory turystyczne można podzielić na: wypoczynkowe – służące regeneracji zarówno sił fizycznych jak i psychicznych oraz krajoznawcze. Bardzo duża liczba turystów decydując się na podróż zwraca uwagę na możliwości dojazdu środkami lokomocyjnymi do określonego miejsca, jak i połączenia w obrębie wybranego regionu turystycznego. Zagospodarowanie turystyczne to wszelkiego rodzaju urządzenie i obiekty turystyczne, które mają na celu zaspokajanie potrzeb turystów, związanych z bierna lub aktywną turystyką.

Comments are closed.