Dyrekcja ZSO w Jedlni – Letnisku informuje, że zapisy dzieci 5-letnich (rocznik 2010) do oddziału przedszkolnego oraz 6-letnie (rocznik 2009) i 7-letnie (urodzone od 1.VII do 31.XII 2008) do klasy pierwszej odbędą się w terminie od 2.III.2015r do 27.III.2015r.

Rodzice proszeni są o pobieranie karty zgłoszenia ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły.

Jednocześnie informujemy, że dzieci 5-letnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Zasady rekrutacji:
1. Zasady rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych.
2. Zasady rekrutacji do klas pierwszych.

  

Konkurs „1 z 10” z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych.

Dnia 12.03.2015r. odbył się w naszym gimnazjum już po raz XIII Szkolny Konkurs Wiedzy Matematyczno – Przyrodniczej pod hasłem „Jeden z dziesięciu”. Tego dnia o tytuł „Mistrza Wiedzy Matematyczno-Przyrodniczej” walczyli uczniowie z klas II i III. Ich koleżanki i koledzy byli obserwatorami zmagań i z zacięciem kibicowali swoim zawodnikom.

Organizatorami konkursu matematyczno – przyrodniczego „1 z 10” były zespoły nauczycieli: przyrodniczy i matematyczny. Nauczyciele opracowali regulamin konkursu i przygotowali pytania do trzech etapów konkursu. Uczniowie natomiast, musieli do konkursu powtórzyć duży zakres materiału z biologii, chemii, geografii, fizyki, informatyki i matematyki.

czytaj dalej…

W dniu 13.03.2015r.  dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I-III wyjechali do Resursy Obywatelskiej na przedstawienie  pt.” Plastusiowy Pamiętnik”.

Najmłodszą publiczność zachwyciły kostiumy aktorów, oprawa muzyczna sztuki oraz niezwykle barwna scenografia. Dzieci żywo reagowały na pojawiające się na scenie postacie: Plastuś, Tosia, Witek, lalka Petronela, a także mieszkańców Plastusiowego piórnika. W postaci Witka i lalki Petroneli niektórzy uczniowie mogli zobaczyć „samego siebie”. Dzieci ogromnymi brawami nagrodziły aktorów za piękne przedstawienie.

Opracowały: Justyna Kramek, Małgorzata Górska

11 marca dzieci z klasy le odwiedziły swoich młodszych kolegów z przedszkola. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły zaprezentowali milusińskim z oddziału „Pszczółek” przedstawienie pt. „Rzepka”.

Choć trema troszkę dokuczała, uczniowie klasy Ie stanęli na wysokości zadania, przedszkolaki z zainteresowaniem przyglądały się jak dziadek sadził „niezwykłą” rzepkę. Występ pierwszoklasistów nagrodzony został brawami i słodkim poczęstunkiem.

opracowała: Renata Cieplak

11 lutego 2015 roku oddział sześciolatków i klasa Ie uczestniczyły w ciekawej wycieczce do Warszawy. Celem naszej wycieczki był Stadionu Narodowy. Przeszliśmy Trasą Piłkarza, poczuliśmy przedmeczową atmosferę w piłkarskiej szatni. Usiedliśmy wygodnie na ławce zawodników, by na chwilę wejść na płytę Stadionu Narodowego, a potem odwiedzić salę pomeczowych konferencji.

czytaj dalej…

Tradycją naszej szkoły jest organizowanie działań profilaktycznych. Również w tym roku uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w różnych formach zajęć profilaktycznych, które odbywały się w lutym 2015 roku.

 Miesiąc Profilaktyki rozpoczął się 02.02.2015 roku przedstawieniem profilaktycznym pt „Szczęście za rogatką” wystawionym przez Teatr Profilaktyczny z Krakowa „Teart”. Mottem spektaklu  były słowa Janusza Korczaka: „Wszystkie problemy dotyczące młodzieży powinny być rozwiązywane tylko z jej uczestnictwem”. Tematem przedstawienia był problem narkomanii. Poszczególne sceny przeplatane były piosenkami ukazującymi tragiczne losy różnych bohaterów, który walczyli, walczą i będą zmagać się  z tym zagrożeniem.

W kolejnych dniach  nasi uczniowie uczestniczyli w zaplanowanych zajęciach profilaktycznych. Były one prowadzone  przez zaproszonych specjalistów, pedagoga i psychologa szkolnego.

czytaj dalej…

Dnia 26 lutego 2015r. w naszej szkole odbył się dzień otwarty dla dzieci oddziałów przedszkolnych. W tym dniu na zajęciach korzystaliśmy z akcesoriów sportowych  Radosnej Szkoły.

czytaj dalej…

W dniu 16.02.2015 r. dziewczęta i chłopcy Publicznego Gimnazjum w Jedlni Letnisko w składzie: Natalia Król, Karolina Drela, Szymczak Aleksandra, Wiktoria Jaworska oraz chłopcy Wojciech Kalbarczyk, Wosztyl Kamil, Kacper Kopeć, Kucharski Dominik reprezentowali szkołę na gminnych zawodach w tenisie stołowym w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, które odbyły się w Natolinie. Po zaciętej rywalizacji chłopcy zajęli III miejsce, a dziewczęta I, co dało im awans do eliminacji międzygminnych, które to odbyły się 20.02.2014 w Jedlni. Na tym szczeblu szkołę reprezentowały: Natalia Król i Aleksandra Szymczak. Nasze uczennice zajęły tam III miejsce.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

W dniu 05.03.2015r. w naszym gimnazjum odbył się turniej piłki siatkowej między klasami pierwszymi w ramach projektu edukacyjnego:  ,, Jak promować zdrowy styl życia”.

Celem projektu było:

  • aktywne spędzanie wolnego czasu,
  • motywowanie uczniów do aktywności ruchowej,
  • promowanie zdrowego stylu życia,
  • integracja społeczności szkolnej,
  • popularyzowanie siatkówki oraz rywalizacja sportowa z duchem fair-play.

Wyniki przedstawiały się następująco:

I miejsce- klasa 1B

II miejsce- klasa 1C i 1D

III miejsce- klasa  1A

Każda drużyna została nagrodzona pamiątkowym dyplomem zaś dla drużyny zwycięskiej został przygotowany zdrowy upominek.

Na rozgrywkach panowała bardzo miła atmosfera. Zawodnicy rywalizowali ze sobą zgodnie z duchem fair-play. Cele projektu zostały  osiągnięty.

Organizatorami rozgrywek były: Maja Sławińska, Izabela Halińska, Zuzanna Jaworska, Roksana Tarwacka, Weronika Sokołowska oraz nauczyciel wychowania fizycznego p. Aneta Alberska.

Serdecznie zapraszamy uczniów klas III-VI, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły do udziału w akcji czytelniczej „Cała szkoła czyta literaturę patriotyczną”. Celem akcji jest popularyzowanie postaci Patrona szkoły oraz zwrócenie uwagi   na wartość literatury oraz roli słowa w komunikacji międzyludzkiej. Udział w akcji polega na wyrazistym przeczytaniu fragmentu wybranego utworu poetyckiego lub prozy (czas czytania nie może przekroczyć 3 minut) o tematyce patriotycznej podczas spotkania, które odbędzie się w dniu 25 marca (środa) br. o godz.1055 na I piętrze. Każdą klasę może reprezentować maksymalnie 2 Uczniów. Zgłoszenia przyjmują p.Joanna Marszałek i p.Magdalena Okulska do dnia 23 marca br.(poniedziałek). Osoby zgłaszające swój udział w akcji muszą podać autora i tytuł czytanego tekstu literackiego.

Uczestnicy mogą korzystać z literatury dostępnej w bibliotece szkolnej.

opracowała: Magdalena Okulska

W dniach 23-25 marca (poniedziałek-środa) Uczniowie szkoły podstawowej będą prowadzili sprzedaż kart wielkanocnych, z której dochód zostanie przeznaczony na cel charytatywny.

Sprzedaż kart odbędzie się na dużej przerwie na holu głównym szkoły.

Zapraszamy również na charytatywne kiermasze świąteczne, które odbędą się w dniach:

26 marca (czwartek) przygotowany przez Uczniów PG

30 marca (poniedziałek) przygotowany przez Uczniów PSP

opracowała: Magdalena Okulska

online casino
worldbookies