W marcu i kwietniu dzieci z oddziałów przedszkolnych reprezentowały naszą szkołę w XI Regionalnym Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham Moją Ojczyznę”. Nasi milusińscy zajęli:

W kategorii Poezja Patriotyczna

  • Kajetan Krawczyk z oddziału „6”b – II miejsce w
  • Natalia Skrok z oddziału „6” d – wyróżnienie

W kategorii Pieśń Patriotyczna

  • Zuzanna Ociepa z oddziału „6”b – II miejsce
  • Oliwia Lisiewicz z oddziału „5”c – III miejsce

W kwietniu Nikola Cibor z oddziału „6”b została laureatką XXXI Małego Konkursu Recytatorskiego pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 Opracowała: Katarzyna Majdańska

W dniach 21,27-28.03.2014r. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jedlni Letnisku był organizatorem XI Turnieju Piłki Nożnej ,,Jedlnia Cup” o Puchar Starosty Radomskiego. Celem turnieju była popularyzacja gry w piłkę nożną, rozwój aktywności ruchowej oraz propagowanie zdrowego trybu życia. Turniej odbył się na obiekcie sportowym „Orlik”.

Galeria zdjęć.

czytaj dalej…

     Chciałbym poinformować, iż do II etapu (praktycznego)  dostały się następujące osoby:

Rafał Danasiewicz (15p)
Karol Warchoł (13p)
Kacper Jemioł (13p)
Jakub Sławiński (13p)
Maksymilian Sosulski (13p)

II ETAP KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ 14 KWIETNIA O GODZINIE 13.25 W SALI NR 13 W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM POKOLENIA KOLUMBÓW

 

Jak co roku w dniach 24.03.2014 roku -28.03.2014 roku w naszej szkole odbył się Tydzień Profilaktyki, którego celem było poszerzenie wiedzy uczniów na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych, tj. papierosy i alkohol, a także uświadomienie zagrożeń związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu, przemocy w sieci.

Tydzień Profilaktyki rozpoczął się 24.03.2014 roku przedstawieniem profilaktycznym pt „S@motni… w tłumie” wystawionym przez Narodowy Teatr Edukacji im. A. Mickiewicza z Wrocławia, na który część uczniów wraz z opiekunami udała się do Resursy Obywatelskiej w Radomiu. Spektakl ten poruszał ważne i aktualne problemy współczesności, ucieczki w świat wirtualny, zawierania przez Internet „bezpiecznych”, anonimowych znajomości. Przedstawienie dotykało także powszechnego zjawiska eurosierot, braku porozumienia między ludźmi, kompletnej izolacji oraz konfliktów pokoleniowych. Ważnym aspektem przedstawienia było ukazanie stosunku młodych ludzi do osób starszych – od braku szacunku po chęć zrozumienia i niesienia pomocy oraz temat szczególnie odczuwany w dzisiejszych czasach – samotność. W trakcie spektaklu poddano refleksji podstawowe i ponadczasowe wartości: miłość, przyjaźń, odpowiedzialność, nadzieję.

czytaj dalej…

W dniu 3 kwietnia 2014 roku uczniowie klas I pod opieką p. Anny Grzyb, Ewy Majcher, Roberta Raciborskiego udali się na wycieczkę do Muzeum Powstania Warszawskiego, co jest już tradycją w naszej szkole, od kiedy naszym patronem jest Pokolenie Kolumbów.

czytaj dalej…

SUKCES  przez duże „S”

Dnia 28 marca 2014 roku w siedzibie City College w Radomiu odbyła się

I Edycja Regionalnego Konkursu Języka Angielskiego “YLE Movers”.

czytaj dalej…

„Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi
Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni
Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem  vis a vis
Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty…”

 

To był wyjątkowy dzień…

21 marca jest pierwszym Dniem Wiosny… dniem, na który czekają wszyscy uczniowie.

Dla klasy VI b ten dzień z pewnością  na długo zapadnie w pamięci…

Dzięki uprzejmości  Pani Dyrektor PSP w Jedlińsku – Bożenie Cieślak – mogliśmy spędzić go w wyjątkowym Towarzystwie i cudownej atmosferze…

czytaj dalej…

Serdecznie zapraszamy na IV Międzygimnazjalny Dzień Kultury Europejskiej.

Zaproszenie

Karta zgłoszeniowa

    W ramach projektu gimnazjalnego klasa, II b organizuje konkurs z wiedzy informatycznej, który odbędzie się dnia 04.04.2014r odbędzie się I etap konkurs ,,Mały informatyk” w godzinach 1150-1235 w sali nr 13. Do konkursu przystąpią uczniowie klas II i III gimnazjum. Lista uczniów oraz regulamin znajdziecie poniżej.

 

Zachęcamy wszystkich uczniów ZSO w Jedlni-Letnisku do udziału w konkursie fotograficznym pt. „RADOMSKIE SACRUM”.

Celem konkursu fotograficznego „RADOMSKIE SACRUM” jest:

  • odkrywanie, dokumentowanie i zgromadzenie najciekawszych fotografii ukazujących miejsca kultu religijnego w regionie radomskim o wyjątkowych walorach kulturowych i estetycznych,
  • zwrócenie uwagi na dziedzictwo historyczne oraz na to, że dziedzictwo kulturowe następnych pokoleń zależy w głównej mierze od nas samych,
  • promowanie twórczości fotograficznej.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni, bez względu na wiek.

Termin oddawania prac do 06 czerwca 2014 roku do Pani Agaty Kustry lub Pana Grzegorz Brzozy.

Ragulamin konkursu

online casino
worldbookies