Regulamin biegu: regulamin.doc ; regulamin.pdf.

Oświadczenie udziału w biegu osoby nieletniej: oswiadczenie.doc; oswiadczenie.pdf

„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego na pozór niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas.”
Florian Plit

 

Wyprawa – poprawa” – pod takim hasłem ruszyła tegoroczna akcja Sprzątania świata – Polska.
To akcja, w której biorą udział wszyscy, którym nie jest obojętny los i wygląd naszej przestrzeni. W tych dniach w wielu miastach w Polsce i na świecie ludzie zbierają się w parkach, lasach itp. organizując zbiórkę odpadów wyrzucanych przez resztę społeczeństwa.

Sprzątanie świata ma też na celu zwiększenie świadomości ekologicznej, głównie wśród młodzieży. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że nawet wyrzucanie pojedynczych papierków przyczynia się do zanieczyszczania naszej planety.

Do tej szczytnej akcji dołączyli również uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami. Każda klasa otrzymała worki i rękawice ochronne.Opiekunowie przypomnieli uczestnikom akcji o konieczności zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa podczas zbierania śmieci. Wspomniano o zakazie dotykania wyrzuconych strzykawek, środków medycznych, materiałów opatrunkowych, szkła i innych niebezpiecznych przedmiotów.

Po zakończonej akcji , każdy uczeń naszej szkoły ma poczucie, że przyczynił się do tego, iż najbliższa okolica jest czysta i zadbana.

REGULAMIN KONKURSU

1.  Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Jedlnia – Letnisko.

 • Patronat na konkursem objął Wójt Gminy Jedlnia – Letnisko Piotr Leśnowolski.

2.   Konkurs jest adresowany dla uczniów gimnazjum.

3.  Cele konkursu

 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów najnowszą historią Polski i samorządnością,
 • upamiętnienie sylwetek wybitnych, opozycyjnych działaczy Solidarności,
 • kształtowanie postaw demokratycznego myślenia i odpowiedzialności za „Małą Ojczyznę”,
 • rozwijanie umiejętności z zakresu technologii informatycznych,
 • pobudzanie gimnazjalistów do samodzielnego zdobywania informacji, twórczego myślenia i współzawodnictwa.

4.  Zakres tematyczny konkursu: od powstania Solidarności (1980 r.) do współczesności (2015 r.)

5.  Kategoria konkursu – prezentacja multimedialna

 • praca indywidualna, wykonana samodzielnie, nie może być wcześniej publikowana i nie może naruszać praw autorskich,
 • prezentacja odtwarzana automatycznie,
 • czas prezentacji: 10 – 15 minut,
 • pracę należy zapisać na płycie CD lub DVD i opisać ( tytuł, szkoła, imię i nazwisko autora, klasa oraz program, w którym została utworzona prezentacja),
 • w prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych,
 • każde gimnazjum może nadesłać max. 3 prezentacje.

6.  Prace będą oceniane pod względem poprawności merytorycznej i językowej, przejrzystości i estetyki oraz zastosowanych narzędzi i efektów. Najlepsze 3 prace zostaną nagrodzone.

7.  Terminarz

 • Prezentacje należy nadesłać do 9 października 2015 r. na adres sekretariatu:

ZSO w Jedlni – Letnisku

ul. Słoneczna 5

26 – 630 Jedlnia – Letnisko

z dopiskiem KONKURS

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do13 października 2015 r.
 • Wręczenie nagród odbędzie się 17 października 2015 r.    

Wyciąg z regulaminu konkursu.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów PSP oraz Gimnazjum. Organizatorem konkursu jest Gmina Jedlnia-Letnisko.

Warunki uczestnictwa:

 1. Samodzielne zbudowanie latawca płaskiej konstrukcji.
 2. Latawiec powinien być ozdobiony dowolną techniką.
 3. Ogon nie może być wykonany z drutu, linki stalowej, czy też innego materiału przewodzącego.
 4. Warunkiem uczestnictwa jest indywidualne wykonanie latawca. Nie będą przyjmowane latawce gotowe – kupione.
 5. Latawce muszą być podpisane danymi wykonawcy: imię i nazwisko, klasa, szkoła.
Kryteria oceny prac:
 1. Nawiązanie do tematu przewodniego.
 2. Oryginalność i pomysłowość.
 3. Staranność wykonania oraz ozdobienie latawca.
 4. Zdolność lotu.
 5. Estetyka wykonania pracy.
 6. Samodzielność wykonanej pracy.
Oceny każdego latawca wykonuje komisja powołana przez organizatorów.
Terminy dla ZSO w Jedlni-Letnisku:
Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do 8 października w ZSO w Jedlni-Letnisku do Pani Bożeny Nowak – Szkoła Podstawowa do Pana Grzegorza Brzozy – Gimnazjum.
Prace należy złożyć do dnia 16 października do w/w osób.
Pełny tekst regulaminu oraz karta zgłoszenia dostępne są u w/w osób.

SEKRETARIAT SZKOŁY

czynny od poniedziałku do środy i w piątek w godz. 7.30 – 15.30
w czwartek dzień administracyjny – sekretariat nie przyjmuje interesantów
tel./fax: 48 384-84-81
e-mail:sekretariat@zsojedlnia.edu.pl

Poniżej w załącznikach znajdują się Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla dzieci. Ofertę wybrała na zebraniu Rada Rodziców w dniu 14.09.2015 roku.

SEKRETARIAT SZKOŁY

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
tel./fax: 48 384-84-81
e-mail:sekretariat@zsojedlnia.edu.pl
 

W dniach 21, 22 września 2015 r. o godz.16.30 odbędą się zebrania z rodzicami.

W dniu 21 września spotkania z rodzicami uczniów klas 0-III szkoły podstawowej oraz 1d, 3a i 3b gimnazjum.

W dniu 22 września spotkania z rodzicami uczniów klas IV-VI  i 2a szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum.

Rozkład autobusów ważny od 28 września 2015r.

PRZYWOZY
ODWOZY

A – Aleksandrów, S – Słupica, G – Gzowice, P – Piotrowice, Ant – Antoniówka, K – Kolonka/Siczki.

PONIEDZIAŁEK

A
S
G
P
Ant.
K
7.00
7.00
7.30
7.30
7.30 7.30
10.30 10.30
 12.45
12.45
12.45
13.35
13.35
13.35 13.35
14.25
14.25 14.25 14.25
15.15
15.15 15.15 15.15
15.15
15.15

WTOREK

A
S
G
P
Ant.
K
7.00
7.00
7.30
7.30
7.30  7.30
10.30 10.30
11.20
12.45
12.45
12.45
13.35 13.35
13.35
13.35 13.35
14.25
14.25 14.25 14.25
15.15
15.15 15.15 15.15
15.15
15.15

ŚRODA

A
S
G
P
Ant.
K
7.00
7.00
7.30
7.30
7.30  7.30
10.30 10.30
12.45
12.45
12.45
13.35
13.35
13.35 13.35
14.25
14.25 14.25 14.25
15.15
15.15 15.15 15.15
15.15
15.15

CZWARTEK

A
S
G
P
Ant.
K
7.00
7.00
7.30
7.30
7.30 7.30
10.30 10.30 10.30
12.45
12.45
12.45
13.35 13.35
13.35
13.35 13.35
14.25
14.25 14.25 14.25
15.15
15.15 15.15 15.15
15.15
15.15

PIĄTEK

A
S
G
P
Ant.
K
7.00
7.00
7.30
7.30
7.30  7.30
9.20 9.20
12.45
12.45
12.45
13.35 13.35
13.35
13.35 13.35
14.25
14.25 14.25 14.25
15.15
15.15 15.15 15.15
15.15
15.15

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 1 WRZEŚNIA WEDŁUG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU:

GODZ. 9.00 – MSZA ŚWIĘTA DLA KLAS 1-3 GIMNAZJUM

GODZ. 10.00 - MSZA ŚWIĘTA DLA KLAS 0-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

GODZ. 11.00 - UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO, W KTÓREJ BIORĄ UDZIAŁ UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

DOWOZY UCZNIÓW W DNIU 1 WRZEŚNIA:

SZKOŁA PODSTAWOWA:
Aleksandrów – 9.15
Antoniówka, Siczki, Kolonka – 9.30
Gzowice Piotrowice – 9.40

GIMNAZJUM:
Antoniówka, Siczki, Kolonka – 8.15
Słupica, Aleksandrów – 8.20
Gzowice Piotrowice – 8.40

Odwóz uczniów gimnazjum nastąpi po zakończeniu części oficjalnej.

Uczniowie klas 0-6 Szkoły Podstawowej zostaną odwiezieni po spotkaniach z wychowawcami klas.

 

online casino
worldbookies