W konkursie katechetycznym uczestniczyło ponad 3 tys. uczniów. Do Radomia na finał przyjechało 140 osób. – Świętość nie jest łatwa. Ale św. Augustyn powiedział coś, co dla nas wszystkich jest taką zachętą. Gdy jego mama modliła się o nawrócenie syna, w pewnym momencie on powiedział: „Augustyn, mogli inni, możesz i ty” – mówił bp Henryk Tomasik.

Świętość nie jest łatwa 

Marta Deka /Foto Gość Laureaci z bp. Henrykiem Tomasikiem, ks. Jarosławem Wojtkunem i organizatorami konkursu

czytaj dalej…

Można powiedzieć, że  marzec w naszej szkole przebiegał w tym roku pod znakiem multi – kulti. Dlaczego? Bo aż dwukrotnie w tym miesiącu gościliśmy u nas cudzoziemców.

Szkolny Klub Europejski, pod opieką p.A.Grzyb szuka od lat  wszelkich możliwości, by zapraszać do naszej szkoły cudzoziemców i  w ten sposób kształtować u uczniów  europejskie myślenie i europejskie  kompetencje. Uczniowie mają wtedy świetną okazję, by poszerzać swe horyzonty , otwierać się na obcą kulturę, przełamywać stereotypy myślowe oraz ksenofobię w sobie. Oczywiście  mają wtedy okazję sprawdzać i  pogłębiać   swe umiejętności językowe.

9 marca gościły u nas 2 młode Niemki-  wolontariuszki z Fundacji im. Roberta Schumana w Warszawie. Martha Schmidt  pochodzi z Bawarii, z Würzburga.

czytaj dalej…

Dnia 14 maja 2015r. o godzinie 8.00 odbędzie się test poziomujący do gimnazjum z języka angielskiego dla uczniów klas VI.

Łukasz Kowalski, nasz gimnazjalista z klasy IIIb zdobył tytuł finalisty XX Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. Ucznia przygotowywała pani Barbara Pskit.

Etap wojewódzki konkursu odbył się 16 kwietnia 2015 roku w Warszawie. Ogólnopolskim  organizatorem  i koordynatorem Konkursu był   Mazowiecki   Kurator  Oświaty a patronat nad konkursem sprawowali m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Gratulujemy Łukaszowi i życzymy dalszych sukcesów  w pogłębianiu wiedzy historycznej.

Nadleśnictwo Radom informuje, że w okresie od 04.05.2015r. do 29.05.2015r. dokonywać będzie chemicznego zabiegu ograniczania populacji chrabąszczowatych na terenie gminy Jedlnia – Letnisko przy użyciu sprzętu agrolotniczego.
Zgodnie z etykietą Mospilanu (preparat do zabiegu) okres prewencji (okres zapobiegający zatruciu) dla ludzi, zwierząt i pszczół – nie dotyczy. Okres karencji (czyli okres od dnia wykonania zabiegu do zbioru) dla runa leśnego wynosi 14 dni.
W związku z powyższym należy zachować środki szczególnej ostrożności na terenie objętym zabiegiem w trakcie prowadzenia oprysku.

W dniu 9 kwietnia 2015 roku uczniowie klas pierwszych gimnazjum pod opieką  pani Barbary Pskit, p. Małgorzaty  Nawrot  i p. Anety  Alberskiej tradycyjnie uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Powstania Warszawskiego.

Zajęcia w muzeum rozpoczęli od obejrzenia filmu dokumentalnego w wersji 3D „Miasto ruin”, który ukazał zbombardowaną, zniszczoną i wyludnioną Warszawę. Odpowiedni podkład  muzyczny podkreślał dramat zdjęć, a efekt 3D uwypuklił tragedię zrujnowanego miasta.

 Kolejnym punktem wizyty były lekcje muzealne. Pierwszoklasiści podzieleni na dwie grupy brali udział w zajęciach o tematyce: 63 dni niepodległej Polski i Bohaterowie Powstania – sylwetki Powstańców. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcjach, wykazując się już posiadaną wiedzą na temat Powstania Warszawskiego i zadając dociekliwe pytania pracownikom muzeum. Młodzież  poznała bohaterów Powstania,  metody walki i  rodzaje uzbrojenia oraz dowiedziała się o życiu codziennym walczącej Warszawy. Największe wrażenie na gimnazjalistach wywarły wystawy muzealne. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali przewodnika, podziwiali w większości oryginalne eksponaty, przechodzili w kanale i  byli świadkami  drukowania odezwy powstańczej.

czytaj dalej…

Jest to przedsięwzięcie mające na celu pomoc nieuleczalnie chorym na raka, przypominające o ludziach cierpiących i oczekujących naszej pomocy. Celem programu jest pozyskanie środków na potrzeby hospicjów i propagowanie idei opieki hospicyjnej w społeczeństwie.

Już w czasach starożytnych żonkil był symbolem nadziei na nowe życie – odrodzenie, a dzisiaj oznacza nadzieję w walce z chorobą nowotworową. W tradycji chrześcijańskiej żonkil symbolizuje triumf poświęcenia nad egoizmem, miłości nad śmiercią. Kwiat poprzez swoją subtelność, barwę i zapach uświadamia nam wyższe cele istnienia symbolizując kruchość i ulotność życia.

Pod wzruszającą nazwą „Pola Nadziei” działa program stworzony 57 lat temu, pomagający chorym na raka. Akcja ta przypominać ma nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Co roku, wiosną, kiedy żonkile kwitną, odbywa się szeroko zakrojona akcja, której celem jest pozyskiwanie funduszy na potrzeby lokalnych hospicjów, oraz propagowanie idei opieki hospicyjnej w społeczeństwie. Ofiarodawcy otrzymują za swoje „serce” kwiat żonkila lub jego symbol.
Od rana  w Niedzielę Palmową wolontariusze Szkolnego Koła Caritas zbierali datki na rzecz chorych na raka.

opracowała: s. Bożena Molendowska

W sobotę 21 marca 2015 roku  przy specjalnie oznakowanych koszach w sklepach naszej miejscowości dyżurowali wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas, którzy informowali klientów o idei akcji. Klienci byli zachęcani do kupienia choćby jednego produktu spożywczego więcej i podarowania go ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.


Szczególnie rekomendowane produkty to: cukier, olej, konserwy i słodycze.

Zebrane produkty zostały przekazane w formie paczek świątecznych potrzebującym .

 opracowała: s. Bożena Molendowska

online casino
worldbookies