,,Pisanki kraszanki jajka  malowane…’’- 39 kolorowych i barwnych pisanek wpłynęło na konkurs świetlicowy pt. ,,Pisanka wielkanocna ‘’, zorganizowany dla uczniów klas I- III. Wszystkie pracy zachwycały kolorystyką, pomysłowością i estetyką wykonania. Jury w składzie Magdalena Jurczak i Remigiusz Sitek zdecydowało, iż poszczególne miejsca zajęli:

I miejsce – Maja Rutka kl. III a, Lena Kołtunowicz  kl. O b

II miejsce – Szymon Kwiatkowski kl. O c

III miejsce – Amelia Skrok kl. O b.

Wyróżniono prace następujących uczniów:  

Nadia Banaszek kl. O a

Maciej Skóra kl. O c

Iga Bilińska kl. III a

Shelly Świątek kl. III c

Gabrysia Gałek kl. III c

Mateusz Gałek kl. III c

Natalia Skrok kl. III d

Uczniowie otrzymali podziękowania , zasłużone nagrody oraz słodki poczęstunek.

 

Proszę Państwa,

W ostatnim czasie coraz częściej media przytaczają poważne przypadki cyberprzemocy. Zjawisko cyberprzemocy najkrócej definiuje się jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Technologie te to głównie Internet oraz telefony komórkowe. Podstawowe formy zjawiska to nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem sieci oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli. Do działań określanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane są głównie: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, serwisy SMS i MMS. W odróżnieniu od „tradycyjnej” przemocy zjawisko cyberprzemocy charakteryzuje wysoki poziom anonimowości sprawcy. Charakterystyczna dla problemu szybkość rozpowszechniania materiałów oraz ich powszechna dostępność w sieci sprawiają, że jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne. Kompromitujące zdjęcia, filmy czy informacje potrafią zrobić w Internecie bardzo szybką „karierę”, a ich usunięcie jest często praktycznie niemożliwe. Dodatkową uciążliwością dla ofiar cyberprzemocy jest stałe narażenie na atak, niezależnie od miejsca czy pory dnia lub nocy.

czytaj dalej…

Poniżej znajdziecie harmonogram rekrutacji oraz rozporządzenie MEN w sprawie rekrutacji do szkoły średniej.

Harmonogram rekrutacji – na szaro został zaznaczony obszar dotyczący gimnazjów

Rozporzadzenie MEN

Strona do logowania – jeszcze nie jest aktywna

W związku z realizacją w szkole VII edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”, zapraszamy do udziału w konkursie

na najlepsze opowiadanie

pt. „Jak ja/moja rodzina chronimy dane osobowe”,

który jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat prawa do prywatności i ochrony danych osobowych poprzez napisanie opowiadania, które przedstawia sytuacje życia codziennego, w których uczestniczą dzieci, młodzież lub ich rodziny, opisujące sposoby na ochronę danych osobowych, tak aby zapewnić naszym danym maksymalne bezpieczeństwo.

Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymagania:

  • opowiadanie nie powinno przekraczać 3 stron znormalizowanego wydruku komputerowego formatu A4 (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, odstęp między wierszami 1,5, marginesy strony 2,5)
  • nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko autora oraz ewentualnie tytuł opowiadania
  • prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo.

Prace zostaną  ocenione, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  • poziom literacki, walory artystyczne – oryginalne i twórcze podejście do tematu,
  • zakres prezentowanej wiedzy – merytoryczne przygotowanie uczestnika,
  • trafność i jasność przekazu – zgodność pracy z ideą i tematyką konkursu.

W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz nagrody dodatkowe za wyróżnione prace uczniów.

Termin nadsyłania prac upływa dnia 18 maja 2017 roku.

Szczegółowy regulamin konkursu

Dnia 6 kwietnia 2017r. w PSP nr 3 w Radomiu odbył się II etap Regionalnego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej  „TEDDY”. Wzięło w nim udział ponad 180 uczniów ze szkół radomskich oraz spoza Radomia.

Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Amelia Sikora i Mateusz Wojdat z klasy III d oraz Adam Skóra, Jakub Kupis i Kajetan Krawczyk z klasy III b.

czytaj dalej…

ZSO w Jedlni Letnisku zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie ZSO w Jedlni Letnisku.

Celem konkursu jest wykonanie zdjęcia kojarzącego się z twórczością Henryka Sienkiewicza.

Na zdjęciu musi znaleźć się element kojarzący się z twórczością tego autora (książka z tytułem Sienkiewicza, dwa nagie miecze z „Krzyżaków”, skrzypce Janka Muzykanta itp.).

Zdjęcia powinny przedstawiać ciekawe obiekty ze swojej miejscowości (takie jak kościół, zalew i inne, niekoniecznie w Jedlni Letnisku). czytaj dalej…

W dniu 7 kwietnia obchodziliśmy Dzień Czekolady. Z tej okazji Samorząd Uczniowski szkoły podstawowej zorganizował kiermasz słodkości. Nie zabrakło wypieków z polewą czekoladową, kremem czekoladowym,  babeczek, muffinek… Dużym powodzeniem cieszyły się także ozdoby świąteczne wykonane przez naszych uczniów. Łącznie zebrano 426,60 zł. Kwota ta przeznaczona jest na zakup szafek dla naszych dzieci. Wszystkim tym, którzy dostarczyli słodkości, a także kupującym serdecznie dziękujemy!

Opiekun S.U. Joanna Marszałek

Ogólnopolska Olimpiada OLIMPUSEK sesja zimowa  2017 przeznaczona była dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej i polegała na rozwiązaniu zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego na klasy. Treść sprawdzianów uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej.

  •  Każdy test konkursowy składał się z 21 pytań.
  • Ocenie podlegało każde pytanie w teście sprawdzającym.
  • Waga poszczególnych pytań w teście sprawdzającym była jednakowa i wynosiła10 punktów.
  • Klasyfikacji uczestników dokonano na podstawie uzyskanej przez nich końcowej sumy punktów za cały sprawdzian konkursowy i przypisano im odpowiednie miejsce w rankingu.

czytaj dalej…

Tradycją Publicznego Gimnazjum im. Pokolenia Kolumbów stały się wyjazdy uczniów klas I do Muzeum Powstania Warszawskiego. W tym roku wycieczkę do stolicy na żywą lekcję patriotyzmu zorganizowała w dniu 6 kwietnia pani Anna Grzyb przy współudziale nauczycielki historii pan Barbary Pskit. Mimo kapryśnej, typowo kwietniowej pogody udało się zrealizować wszystkie zaplanowane punkty programu .

Pierwszoklasiści pod opieką Anny Grzyb, Ewy Majcher, Łukasza Zucha i Ryszarda Majewskiego rozpoczęli zwiedzanie od przylegającego do muzeum Muru Pamięci. Wyryto na nim ponad 11 tysięcy nazwisk poległych w Powstaniu Warszawskim Żołnierzy Armii Krajowej. Następnie uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy, by pod opieką przewodników zwiedzać muzeum. Wzięli udział w lekcjach muzealnych prowadzonych metodą warsztatową.

Przewodnicy wprowadzili uczniów w tematykę zajęć problemowych, pokazali zdjęcia i fragmenty filmów, opowiedzieli o życiu ludności cywilnej w czasie 63 dni powstania, ukazali straty poniesione przez warszawiaków podczas walk w stolicy, dramat rodzin, pomoc udzielaną powstańcom, podkreślili rolę poezji i przedstawili sylwetki poetów tworzących w czasie Powstania Warszawskiego oraz wybrane utwory poetyckie.

czytaj dalej…

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni  pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Samorząd Uczniowski

 

online casino
worldbookies