Turystyka poznawcza

Turystyka poznawcza należy do jednej z najpopularniejszych rodzajów turystyki i jest skierowana na zdobywanie wiedzy w określonej dziedzinie, na przykład poznania architektury, zabytków czy przyrody. Wśród turystyki poznawczej wyróżnia się wiele innych rodzajów turystyki, które ona zawiera. Popularnym rodzajem tej turystyki jest turystyka krajoznawcza oznaczająca zwiedzanie miejsc, obiektów, znajdujących się w kraju. Przykładowo, birdwatching, który polega na wyjeździe w obce miejsce, w celu obserwowania występujących tam gatunków ptaków czy safari, polegające na jeździe terenowym samochodem, głównie w krajach afrykańskich, podziwiając tamtejszą faunę i florę. Kolejną formą turystyki jest turystyka polarna, której głównym zadaniem są podróże w miejsca okołobiegunowe i ich zwiedzanie. Wyróżnia się także turystykę kulturową, w której ludzie zwiedzają miejsca szczególnie związane z kulturą. Do nowoczesnych form turystyki zalicza się turystykę filmową, polegającą na zwiedzaniu miejsc, w których kręcone było kultowe filmy i seriale oraz czarną turystykę – podczas wycieczek zwiedza się miejsca związane ze śmiercią, na przykład obozy koncentracyjne.  Turystyka poznawcza to najnowsza forma rozrywki.

Comments are closed.